Menu

Założenia aktuarialne w zakresie stopy dyskonta

Przy ustalaniu stopy dyskonta należy stosować się do wymogów MSR/IAS 19 (punkty 78-82).

Sugeruje on wykorzystywanie stóp dyskontowych opartych na aktualnej rentowności obligacji skarbowych (informacje ze strony: http://www.obligacjeskarbowe.pl).

Zgodnie z MSR: "waluta i termin wykupu obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych powinny być zgodne z walutą i szacunkowym terminem realizacji zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia.(...) w takich wypadkach, w celu zdyskontowania płatności o krótszym terminie wymagalności jednostka stosuje bieżące stopy rynkowe dotyczące odpowiedniego terminu wykupu, a w celu zdyskontowania płatności o dłuższym terminie wymagalności szacuje stopę dyskontową poprzez ekstrapolację bieżących stóp rynkowych wzdłuż krzywej rentowności."

Aplikacja wykorzystywana do wyliczeń dostosowuje stopę dyskontową do okresu dyskontowania, bazując na bieżącym oprocentowaniu obligacji skarbowych.

Na życzenie klienta można zastosować inny sposób ustalania stopy dyskontowej albo zastosować takie dyskonto, które było użyte w dotychczasowych wyliczeniach rezerwy na świadczenia pracownicze.

Nie ryzykuj konfliktu z Biegłym Rewidentem - wybierz usługę, która naprawdę spełnia wymogi MSR/IAS 19.

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Telefony:
+48 608 436 383
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu