Menu

PROCES REALIZACJI USŁUGI WYLICZENIA REZERW

Formalności związane z zawarciem umowy są ograniczone do minimum.

Kontakt między Signform.pl, a zamawiającym następuje droga elektroniczną lub telefonicznie. Wycenę rezerwy przygotowywane są na podstawie przesłanych przez klienta danych kadrowych oraz zasad ich wypłacania stosowanych w danej firmie/zakładzie.

Termin wykonania usługi wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od daty przesłania danych kadrowo-płacowych. Klienci sami ustalają termin, na który ma być wykonana praca. Po dokonaniu obliczeń gotowy raport jest przesyłany pocztą do klienta. Jeżeli na jakimkolwiek etapie pojawią się u Państwa pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z podaną osobą kontaktową na umowie i podczas procesu realizacji zamówienia.

Krok 1.

Podpisanie umowy przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy (wg EDG lub KRS). Umowę w dwóch egzemplarzach należy odesłać na adres:

www.Signform.pl Sp. z o.o.
Gibalskiego 21
01-190 Warszawa

Jeden podpisany egzemplarz umowy zostanie odesłany do klienta.

W celu otrzymania umowy prosimy o kontakt z naszym konsultantem pod numerem tel.: 22 257 81 44 lub wypełnienie formularza kontaktowego – nasi konsultanci oddzwonią do Państwa w ciągu 24h.

Krok 2.

Na podstawie podpisanej umowy firma www.Signform.pl Sp. z o.o. wystawia fakturę proformę na 50% wartości brutto zamówienia oraz przesyła klientowi arkusz do wypełnienia, z informacjami jakie dane klient powinien przygotować.

Krok 3.

Przesłanie przez klienta na fax: 022 257-81-52 lub e-mail: biuro@signform.pl wyciągu obowiązujących u klienta zasad wypłacania nagród i odpraw – np.: regulaminu wynagradzania, zakładowego regulaminu pracy, itp.

Krok 4.

Podanie wartości planowanego w firmie długoterminowego wzrostu wynagrodzeń oraz opisanie w jaki sposób została ta wartość ustalona. Jeżeli klient nie będzie w stanie ustalić wzrostu wynagrodzeń zostanie przyjęta wartość na podstawie wzrostu wynagrodzeń podawanych przez GUS dla branży Zleceniodawcy.

Krok 5.

W ciągu 14 dni roboczych klient otrzymuje przejrzysty i funkcjonalny raport z wyliczonymi rezerwami. Możliwe jest także wykonanie usługi w trybie Express, wówczas klient otrzymuje raport w ciągu 3 dni roboczych.

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Telefony:
+48 608 436 383
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu